Afspraak maken?

Hoe wilt u dat wij contact opnemen?

Wanneer u of uw zoon of dochter aan de behandeling bij een orthodontist van de spoed tandarts in Den Haag begint, is uw gebit of dat van uw kind over het algemeen in balans. Daarmee bedoelen we dat het gebit weliswaar niet helemaal recht staat, maar dat er wel een zeker evenwicht is tussen de tanden en kiezen, de lippen, tong en wangen. Bij deze balans is het ook belangrijk dat de boven- en onderkaak goed op elkaar aansluiten, want dat bepaalt hoe de boven- en ondertanden ten opzichte van elkaar staan.

 

Orthodontist Den Haag, Kliniek, Prakijk, Orthodontist, Ortho, Ortho, Den Haag, Den Haag, Orthodontie, Orthodontist praktijk

Stand van kaken, tanden en kiezen

De positie van de kaken en de verschillende onderdelen van het gebit wordt bepaald door verschillende krachten. Zijn deze niet in evenwicht, dan kunnen er problemen optreden, van klein en nauwelijks merkbaar tot ernstig en zeer storend.

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om:

* De boven- en onderkaak die ten opzichte van elkaar niet juist staan (dit is in de meeste gevallen aangeboren)
* Situaties waarbij er door een ongeval een tand of kies verloren is gegaan, waardoor de tand of kies ernaast uit balans is geraakt en scheef is komen te staan.

 

Orthodontist in Den Haag

de spoed tandarts in Den Haag is een Haagse mondzorgpraktijk, gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, waar orthodontie ook onderdeel van is. We veranderen het huidige evenwicht van het gebit tot een nieuwe balans is ontstaan en u of uw kind weer een mooie, rechte en gezonde tanden en kiezen heeft. Dat doen we door het aanbrengen van een beugel. Vervolgens kijken we periodiek (maandelijks of zeswekelijks) hoe de aanpassingen verlopen en stellen we de beugel steeds iets bij om stapsgewijs het gewenste eindresultaat te bereiken. De complete behandeling duurt over het algemeen zo’n anderhalf jaar.

 

Welk type beugel?

Om tot de wenselijke eindsituatie te komen maakt de orthodontist in Den Haag een keus uit diverse soorten beugels. Welke voor u of voor uw zoon of dochter het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren.

 

Porseleinen facings, Porseleinen facing tandarts, Porseleinen facing Den Haag, Porseleinen facing, Tanden

* De afwijkingen die zijn vastgesteld
* De leeftijd bij start van de behandeling
* Het gewenste eindresultaat
* De mate waarin u of uw kind meewerkt aan de behandeling
* In hoeverre u of uw kind waarde hecht aan de esthetiek van de beugel

 

Bent u op zoek naar een deskundige orthodontist in Den Haag en hecht u veel waarde aan een goed persoonlijk contact en optimale zorg en aandacht?

Meldt u dan nu aan bij de spoed tandarts in Den Haag, dé orthodontist in Den Haag.