Mondzorg nodig?

 

Hoe wilt u dat wij contact opnemen?

Reguliere tandheelkundige behandelingen zijn curatief: zodra er problemen zijn, wordt er ingegrepen, bijvoorbeeld door het plaatsen van vullingen in geval van gaatjes. Mondzorg door de mondhygiëniste werkt preventief: het is erop gericht om uw gebit zo gezond mogelijk te houden en aantasting van uw tanden, tandvlees en kiezen te voorkomen.

 

Orthodontist Den Haag, Kliniek, Prakijk, Orthodontist, Ortho Den Haag, Den Haag, Orthodontie, Orthodontist praktijk

Zonder verwijzing

Bij mondhygiëne en mondverzorging gaat het om het voorkomen en bestrijden van tandbederf en tandvleesaandoeningen. Wilt u zich laten behandelen door een mondhygiëniste, dan kan kunt u zich rechtstreeks bij haar melden, dus ook zonder verwijzing van de tandarts. Verzekeringsmaatschappijen maken hier voor de vergoeding geen onderscheid in.

 

Aanbod mondzorg

Welke mogelijkheden en behandelingen biedt  op het gebied van mondhygiëne?

* Voorlichting en advies over voedingsgewoonten, goede mondverzorging en het ontstaan van cariës en tandvleesproblemen
* Aanslag, plaque en tandsteen verwijderen
* Worteloppervlakken gladmaken
* Worteloppervlakken boven het tandvlees reinigen
* Tanden en kiezen sealen
* Vullingen polijsten
* Tandvleesziekten behandelen (paradontologie)

Daarnaast kan de mondhygiëniste gebitsafdrukken verzorgen, plaatselijke verdoving geven, kleine gaatjes behandelen en röntgenfoto’s maken (de twee laatste in samenspraak met de tandarts). Behandelingen op het terrein van mondhygiëne zijn mogelijk voor volwassenen en kinderen vanaf 2,5 jaar. De mondhygiëniste maakt overigens deel uit van ons bredere tandheelkundige team en neemt al uw relevante gegevens op in uw algemene patiëntendossier.

 

Kwaliteit en deskundigheid

De mondhygiënistes die bij  werkzaam zijn, zijn allemaal ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten. Voor deze (niet-verplichte) registratie gelden strenge eisen. Zo moeten geregistreerde mondhygiënisten over de juiste diploma’s beschikken, hun vak op professionele wijze uitvoeren, zich regelmatig bijscholen en hun kennis en vaardigheden vergroten. Zo bent u als patiënt altijd verzekerd van een kwalitatief hoogwaardige behandeling door een deskundige professional.

 

Preventieassistente

Bij  werken ook preventieassistes: tandartsassistentes die speciaal zijn opgeleid in het uitvoeren van preventieve mondzorgbehandelingen. Daarnaast ondersteunen ze de tandartsen bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van de reguliere tandheelkunige behandelingen.

 

Mondzorg Den Haag, Mondzorg, Mondhygiene Den Haag, Mondhygiene, Mondzorg tandarts

Wat kun u van de preventieassistentie verwachten?

* Vragen over uw gezondheid en medicijngebruik afnemen
* Plaktest uitvoeren
* Conditie van uw tandvlees in kaart brengen
* Plaque en tandsteen boven uw tandvlees verwijderen
* Tanden en kiezen polijsten
* Worteloppervlakken gladmaken
* Fluoride aanbrengen
* Indien daartoe opgeleid: tanden en kiezen sealen

 

Bel ons om een afspraak te maken: 085- 0270277.